Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Inga större förändringar i Viking Line-resultat

Viking Line redovisar en obetydlig resultatförbättring i sitt halvårsresultat.

Viking Lines omsättning uppgick till 225,7 miljoner euro under perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 235,5 miljoner euro för motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till -13,5 miljoner euro (-15,0 miljoner) och resultatet före skatter till -15,2 miljoner euro (-15,6 miljoner).

Ökade kostnader

Lägre rörelsekostnader förbättrade koncernens halvårsresultat något jämfört med första halvåret i fjol trots en lägre omsättning. Driftskostnaderna minskade med 3,9 procent till 164,7 miljoner euro. Bunkerkostnaderna ökade med 3,6 procent till 24,1 miljoner euro. Även den svaga svenska kronan uppges inverka negativt på koncernens resultat.

Återstoden av året avgörande

Viking Line uppger att volym- och prisutvecklingen under återstoden av verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat. En organisationsförändring som genomfördes under våren 2018 förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Styrelsen bedömer som helhet att rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras eller vara i nivå med rörelseresultatet för 2017.

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 2,8 miljoner (3,1 miljoner). Antalet personbilar var 295.246 (314.409) och antalet fraktenheter till 64.544 (64.912).