Kategori: Färjetrafik

Fortsatt återhämtning för Gotlandsbolaget

Tack vare bland annat sjunkande drivmedelspriser fortsätter den ekonomiska återhämtningen för Gotlandsbolaget. Det gör att man nu väljer att återgå till att driva fartyg med LNG.

I Gotlandsbolagets senaste kvartalsrapport redovisar koncernen ett positivt rörelseresultat på 8,3 miljoner kronor för kvartalet april-juni.

För hela första halvåret landade resultatet på -54,6 miljoner vilket ändå är en väsentlig förbättring jämfört med samma period föregående år då det låg på -149,5 miljoner. Att resultatet är negativt under perioden är enligt bolaget naturligt och följer den säsongsvariation en stor del av koncernen verkar inom.

I ett pressmeddelande skriver Gotlandsbolaget att man på grund av de lägre drivmedelspriserna haft möjlighet att sänka snittpriserna på biljetter. Koncernens kassa har också stärkts tack vare reavinster från försäljning av tankfartyg. Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till 255,9 miljoner för första kvartalet.

Återgång till LNG

Till följd av höga drivmedelspriser övergick Gotlandstrafiken 2022 till att drivas med Marine Gasoil istället för LNG, vilket innebar ökade CO2-utsläpp.

– Nu möjliggör sjunkande drivmedelspriser och säkring av att inga ryska molekyler ingår i gasen en återgång till LNG, vilket har stor betydelse för utsläppen. Skifte har påbörjats och beräknas vara helt genomfört på våra två fartyg som kan drivas med LNG under sensommaren, säger Gotlandsbolagets vd Håkan Johansson i en kommentar.

Färre passagerare i Gotlandstrafiken

Antalet passagerare i Gotlandstrafiken minskade under april till juni med 5,5 procent jämfört med föregående år. Minskningen kan enligt Gotlandsbolaget till stor del förklaras med rådande lågkonjunktur och det allmänna kostnadsläget.