Farstad tar in NOK 400 miljoner

Offshorerederiet Farstad Shipping tar in NOK 400 miljoner i ett obligationslån. Pengarna kommer att användas till finansiering av företagets generella verksamhet.Ålesund-baserade Farstad har en flotta på 57 fartyg. Rederiets största marknad är Fjärran Östern.