Deep Sea Supply säljer ankarhanterare

Deep Sea Supply, noterat på Oslobörsen, säljer sin ankarhanterare Sea Lion till en icke namngiven internationell köpare. Fartyget ska levereras till sin nya ägare under det andra kvartalet 2011. Kontraktssumman är inte heller den offentlig. Efter försäljningen har Deep Sea Supply en flotta om 23 offshorefartyg, varav 19 är i drift och fyra under byggnation.