Fotograf: Conny Wickberg

Kategori: Ekonomi | Tank

Concordia: utdelning trots storförlust

Concordia Maritime redovisar ett rörelseresultat på SEK 77.5 miljoner för 2012. Den stora nedskriving av fartygsvärdena som gjordes vid halvårsskiftet innebar dock att resultatet efter skatt blev en förlust på SEK 356 miljoner. Styrelsen föreslår dock en utdelning på SEK 0.50 per aktie (1.00 2012).

I en kommentar skriver man att ”årets nettoresultat oaktat nedskrivningen av flottans bokförda värde är lägre än föregående år”. Man menar också att bolagets finansiella situation och likviditet är god även efter utdelningen.

Fem av rederiets 13 fartyg opererar nu på spotmarknaden. Det betydde en genomsnittlig intjäning på USD 13.500 per dag mot de runt USD 20.000 per dag som fartygen på fast kontrakt drog in.

Fem av P-MAX-fartygen har nu uppgraderats till IMO III-klass vilket innebär att de också kan sysselsättas med transport av vegetabiliska oljor.

Förra året tog Concordia leverans av ett fartyg och beställde två 50.000-tonnare i Kina för leveranser 2014 respektive 2015. 

För innevarande år räknar rederiet med en gradvis förbättring av marknaden. Man har noterat en förstärkning i slutet av förra året som fortsatt under januari och februari. Däremot tror man inte att spotfartygen kommer upp i samma insegling som de tidsbefraktade fartygen. 

 

Kommentarer

  • Johan

    Den stora förlusten har inget med kassaflödet att göra så de borde kunna dela ut 1kr per aktie som tidigare år

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.