Fotograf: Torm

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Tank

Bättre men fortsatt förlust för Torm

Danska Torm redovisar en förlust före skatt på USD 46 miljoner för första halvåret, en förbättring med USD 164,6 miljoner jämfört med första halvåret 2012. Rederiet har nu reviderat upp årsprognosen något till en förlust före skatt på USD 100-120 miljoner. Helåret 2012 slutade med en förlust på hela USD 580 miljoner.

Trots förbättrade fraktrater på bulkmarknaderna under andra kvartalet står Torm fast vid sitt beslut att begränsa sin aktivitet på torrlastsidan till sin existerande kärnflotta på 10-talet fartyg, varav två ägda. 20-talet korttidsinchartrade bulkfartyg kommer att lämnas tillbaka till sina ägare efter charterperiodens slut.

På tanksidan har man sålt fem MR-tankers till Oaktree Capital Management som placerar fartygen under Torms management i en affär med en vinstdelningsmekanism.

Vid halvårsskiftet opererade Torm en flotta på 121 fartyg, varav 67 ägda. Av de 65 ägda produkttankfartygen är 39 av MR-storlek, 11 handysize medan 8 är av LR2-storlek och 7 LR1.

Rederiet har inga nybyggen i beställning idag.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.