Fotograf: Eu Navfor

Ännu en råoljetanker kapad i Indiska oceanen

Lasten på den kapade grekiskägda råoljetankern Irene, 319 247 ton dödvikt, motsvarar tolv procent av all råolja som skeppas från Mellanöstern varje dag och en femtedel av den dagliga råoljeimporten till USA. Irene har två miljoner fat olja från Kuwait ombord. 

Detta uppger Intertanko, som också menar att det okontrollerbara sjöröveriet nu sträcker sig över hela Indiska oceanen.

Irene kapades i Indiska oceanen den 9 februari, 350 sjömil sydöst om Muscat, Oman. Fartyget var på en segling från Fujairah, Förenade Arabemiraten, till Suez när pirater angrep och bordade fartyget. Irene har en besättning på 25 man varav sju greker, en georgier och 17 filippinare. Varken rederiet eller de internationella flottstyrkorna har lyckats upprätta kommunikation med fartyget.

Irene är inte det enda fartyget som har kapats den senaste tiden i Indiska oceanen, bland annat har det Maltaflaggade bulkfartyget Sinin också tagits över av pirater. Attacken skedde utanför Oman.

Ett problem som åter har uppmärksammats när det gäller sjöröveriet är den bristfälliga lagföringen av misstänkta pirater, de senaste fallen rör bland annat danska ingripanden. 

I början av februari tvingades det danska örlogsfartyget Esbern Snare frige sex somaliska män som suttit frihetsberövade ombord på fartyget sedan den 30 december 2010. Männen, som var misstänkta för sjöröveri, frisläpptes sedan det framkommit att det saknades tillräckliga bevis för att få dem dömda i dansk domstol. Männen greps i samband med en attack mot Maersk Lines containerfartyg Elly Mærsk.

– Det här duger inte. Mina medlemmar som arbetar i frontlinjen kommer att bli mycket besvikna över att myndigheterna inte gör någonting, säger Frits Ganzhorn, chef för det danska facket Søfartens Ledere.

Några dagar senare tvingades Esbern Snare frisläppa ännu en grupp pirater. Örlogsfartyget gensköt ett fiskefartyg som enligt underrättelseinformation använts som moderfartyg av pirater. Informationen visade sig stämma. 

De 14 piraterna greps och fördes ombord på Esbern Snare, moderfartyget och piraternas utrustning förstördes. Men männen fick föras till land och släppas sedan danska myndigheter meddelat besättningen på Esbern Snare att det inte fanns tillräckliga bevis för en fällande dom i dansk domstol.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.