Anna Risfelt Hammargren årets Sjöfartsprofil

Göta Älvklubben har utsett Anna Risfelt Hammargren, vd för Sjöfartsforum, till årets Sjöfartsprofil. Enligt motiveringen har hon ”lyckats samla hela det svenska maritima klustret och hitta dess minsta gemensamma nämnare, för att tillsammans kunna skriva en nationell maritim strategi för Sverige.”Strategidokumentet med underskrifter från 114 parter har lämnats in till näringsdepartementet och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.I tacktalet sa Anna Risfelt Hammargren:– Vi måste kunna ta hand om allt, från den lilla egna verksamheten till det stora, som rör hela näringen. Alla företag, även de som är konkurrenter med varandra, samt organisationer och universitet måste våga ta varandra under armen och göra gemensam sak för hela klustrets framtid och överlevnad.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.