Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Allt klart för fjärrvärme på Stena Danica

Inom kort kommer Stena Danica att anslutas till Göteborgs fjärrvärmenät i pilotprojekt med Göteborg Energi AB.

Under sina längre hamnuppehåll vid Danmarksterminalen under natten kommer Stena Danica snart att värmas upp med fjärrvärme. Detta är resultatet av ett samarbete mellan Göteborg Energi AB och Stena Line inom ramarna för EU-projektet Celsius.

– Vi har sedan tidigare elanslutning, men vi har eldat med våra oljeeldade pannor för att hålla värme i fartyget under vinterhalvåret nattetid då hon ligger fem timmar. Med fjärrvärme kan vi även värma huvudmaskinerna inför morgonstarten, förklarar Ingemar Sörensson, Superintendent vid Stena Line Scandinavia AB.

Bra alternativ

Ingemar Sörensson anser att fjärrvärme är ett bra alternativ under rådande förutsättningar. Fastigheterna vid Danmarksterminalen har sedan tidigare fjärrvärmeanslutning.

– Hade vi haft utrymme för isolerade bufferttankar ombord hade vi knappast gjort på det här sättet för då hade vi kunnat lagra överskottsvärmen från huvudmaskinernas avgaspannor och klarat uppvärmningen under ett stopp på det sättet. Nu är detta ett alternativ.

Värmeväxlar på kajen

Fjärrvärme från det stora nätet går inte direkt ombord utan man värmeväxlar en gång i en container på kajen, där det står en värmeväxlare och en pump. Anslutning sker med två flexibla slangar mot ett rörsystem på kajen som går ut från containern. 

Ombord har det främst handlat om rördragningar. Dessutom har nya värmeväxlare installerats.

– Problemet är alltid att man har trånga utrymmen ombord och inte så lätt framkomlighet med rör som ska isoleras. Vi har ersätt äldre och större värmeväxlare med nya av mindre storlek så att vi har fått mer värmeväxlare ombord men klarat utrymmet, säger Ingemar Sörensson.

Kan bli fler

Det är möjligt att fler Stena Line-fartyg i framtiden kan komma att anslutas till fjärrvärmenätet.

– Vi har ju en trafik på Majnabbe där fartygen ligger längre tid på dagen. Där har vi tyvärr inte nu tillräckligt dimensionerad fjärrvärme. Men det är helt möjligt att i framtiden utöka ledningsnätet och få till en container där också, säger Ingemar Sörensson.

Klart att testas

Ingemar Sörensson räknar med att systemet på Stena Danica skall vara igång inom kort.

– Vi ska ha provdrift inom någon vecka. Det är ett enkelt system, så jag är helt övertygad om att det kommer att fungera.

Fjärrvärme till fartyg är en del i EU-projektet Celsius, som Göteborgs Stad och Göteborg Energi leder på uppdrag av EU-kommissionen. Inom Celsius ska Göteborg tillsammans med London, Rotterdam, Genua och Köln inspirera 50 europeiska städer att ta vara på spillvärme i sina fjärrvärmesystem.