Ytterligare beställning till Havyard

Havyard Leirvik har fått en beställning på ett supplyfartyg värt NOK 135 miljoner och varvets orderbok är därmed uppe i NOK 2,7 miljarder. Beställare är indiska Garware Shipping och det är det andra fartyget av samma typ som rederiet har beställt av Havyard. En option finns för ett tredje fartyg.