Mignon, Don Quijote, Elektra och Undine i cold layup i norska Lyngdal.

Fotograf: Oskar Nilsen Osmundsen

Kategori: RoRo

Wallenius Wilhelmsen återstartar svenskt fartyg

Wallenius Wilhelmsen har beslutat att återstarta upp till nio av sina 16 fartyg som just nu ligger i cold layup. Ett av dem är svenskflaggade Mignon som ligger i södra Norge.

Det var i mars som Wallenius Wilhelmsen fattade beslutet att börja lägga upp ett flertal av sina biltransportfartyg, det som en konsekvens av pandemins effekter på fordonsmarknaden med stängda fabriker över världen och problem med flaskhalsar för många underleverantörer.

Lagt upp 16 fartyg

Totalt har Wallenius Wilhelmsen lagt upp 16 av sina 123 fartyg i flottan, samt skrotat fyra. Fartygen som lagts upp har bland annat legat i Malaysia och i de norska fjordarna där de kunnat ligga skyddade från väder och vind.

Två av rederiets tiotalet svenskflaggade fartyg har varit upplagda i form av Undine och Mignon som båda legat i Lyngdal i södra Norge sedan i början av maj.

Undine, Elektra, Don Quijote och Mignon i cold layup i norska Lyngdal.
Foto: Oskar Nilsen Osmundsen

Mignon ska återstartas

Nu har rederiet beslutat att återaktivera upp till nio av de upplagda fartygen, bland annat svenskflaggade Mignon. Tanken är att fartygen ska ersätta tonnage som rederiet haft i korttidscharter.

– Flexibilitet i flottan har varit ett centralt strategiskt val sedan starten av Wallenius Wilhelmsen, vilket har säkerställt vår förmåga att anpassa flottan till våra behov och efterfrågan på marknaden, säger Craig Jasienski, VD för Wallenius Wilhelmsen, i ett pressmeddelande.

Startas under första kvartalet

Planen är att fartygen ska tas i trafik under det första kvartalet 2021. Enligt rederiet tar det mellan tre och fyra veckor att återstarta ett fartyg som legat i cold layup. 

Förra året var första gången på tolv år som Wallenius Wilhelmsen tvingats lägga fartyg i cold layup. Senast det hände var under finanskrisen 2008.