Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Folk/företag

Vital åldring i takt med tiden

Få företag blir 125 år, Cedervall och Söner i Göteborg har lyckats med konststycket.

– Det är en helt obruten följd i 125 år, vi har haft samma organisationsnummer sedan 1920. Innan dess var det en enskild firma, säger Henric Lundgren, marknadschef och delägare.

Grundare till företaget var Frans Reinhold Cedervall på Lindholmens varv som kom på att man borde börja göra axeltätningar i vitmetall istället för med träkilar som annars var den normala lösningen 1886.

– Han uppfann den oljesmorda axeltätningen som fortfarande, i alla fall i hjärtat, är vår huvudprodukt även om andra produkter omsättningsmässigt har sprungit förbi idag. Vi var ensamma om den oljesmorda axeltätningen ända fram till efter andra världskriget när tyskarna började komma igång och Cedervall och Söner blev omsprungna rätt snabbt, säger Henric Lundgren vars far Ingemar Lundgren arbetade på företaget redan i slutet av femtiotalet innan han lämnade det under ett tiotal år för annat arbete för att återvända i början av 1970-talet.

– 1970 eller 71 ringde ägarna, som då var tredje generationens Cedervall, och frågade min far om han ville komma tillbaka till företaget. Det hade nog gått lite i stå och inte varit så mycket utveckling, kunderna fanns på varven som på den tiden låg här på Hisingen, i Asien fanns ju inget då. Men min far är säljare ut i fingerspetsarna så han fick fart på försäljningen genom att börja jobba mot propellertillverkarna och varven uppe i Norge. 1973 köpte han resten av företaget som sedan dess är i vår familjs ägo.

Under 1970-talet kom problemen för den svenska varvsindustrin som sedan gick under, i vart fall nybyggnationen, under 1980-talet. Med den utvecklingen fick Cedervall och Söner sikta in sig på varven i Norge och i Vigo i Spanien etablerades en fabrik redan 1977 som fortfarande finns kvar i koncernen.

– Vi har haft bra fart på produktutvecklingen i Spanien och har en jättebra svetsfabrik där.

Störst i Spanien

Enheten i Spanien är också Cedervall och Söners största fabrik sett till personalstyrkan.

– Som mest var vi 180 eller 190 anställda där. Idag, efter krisen 2008 när vi tvingades till en del uppsägningar i Spanien, är vi uppe i 110 anställda där. Totalt är vi 240 anställda, 70 i Kina, 50 i Sverige och 10 i Singapore.

Nu köper Göteborgsenheten ämnen till hylsorna från fabriken i Vigo och sätter upp dom i sina mycket stora svarvar och fräsar för slutbearbetning.

– Vi levererade nyss den största hylsan vi gjort någonsin, på den satt lagerläget 2,5 meter in i hylsan. Det är inte alla som kan svarva 2,5 meter in i ett rör.

Fabriken i Kina etablerades redan 1993 och i Singapore finns ett försäljnings- och servicekontor. Huvudkontoret ligger dock i Göteborg, som det alltid gjort. Fram till 1976 låg företaget på Prippska tomten i Gårda, mitt inne i Göteborg. Sedan följde omkring 30 år i Äspered, i nordöstra Göteborg, innan företaget 2005 flyttade ut på Hisingen.

– Vi började flytta hit 2005 och 2006, lagom till 120-årsjubileet invigde vi vår nya verkstad och ett nytt gjuteri. Huvudanledningen till att vi flyttade ut hit var att det fanns plats med ett nytt gjuteri. På 1990-talet hade vi pratat om att lägga ner gjuteriet, idag hade vi aldrig klarat oss utan vårt eget gjuteri. På axeltätningarna gör vi allt från tacka till färdig produkt.

Tio gånger mer

Gjuteriet har liksom det övriga företaget genomgått en kraftig utveckling sedan 1990 när Henric Lundgren började på allvar i familjeföretaget.

– Då var det 15 man i gjuteriet som gjöt 20 till 30 ton om året, idag är det tre man som gjuter 10 gånger mer, mellan 200 och 400 ton per år.

Det man gjuter i gjuteriet är uteslutande i brons. Metallen, tackorna köps från leverantörer i England, Tyskland och Sverige men man har också byggt upp en ny inköpsorganisation i Kina.

Det allra mesta som gjuts går till den egna produktionen men även till en del mindre uppdrag som roderskäddor till Nimbus fritidsbåtar och en del konstnärer.

– Det är en väldigt liten del men det är roligt att hjälpa till om någon konstnär frågar. Det finns inte så många gjuterier idag. Vi har bland annat hjälpt Pål Svensson som gjorde dekorationer till konstmuseet i Göteborgs fasad.

Investeringarna i utrustning till gjuteriet som ugn och ett automatiskt blästerskåp är dessutom relativt små jämfört med de miljoner eller tiotals miljoner moderna maskiner för mekanisk bearbetning kostar.

Ett självklart val

Att det skulle bli familjeföretaget för den nuvarande marknadschefen var det aldrig någon tvekan om, Henric Lundgren började direkt efter gymnasiet 1990 och har sedan varit kvar med kortare uppehåll bara för militärtjänstgöring och vidareutbildningar.

– Jag hade sprungit i verkstaden hela mitt liv så det var aldrig någon tvekan, och min bror Anders som är vd idag började året före mig. Vi kommer väldigt bra överens. Det är en förutsättning om man ska jobba så tätt ihop. Dessutom ses man som bröder även privat, utanför arbetet.

När bröderna på allvar började i företaget hade utvecklingen börjat att springa ifrån den ursprungliga axeltätningen. Miljökraven ökade hela tiden och det var inte längre acceptabelt på samma sätt som tidigare att det läckte en del olja från hylsa och axeltätning.

– Jag har hållit på med försäljningen sedan 1994 och jag märkte i början, framför allt när jag var uppe hos kunder i Norge, att de var inte riktigt nöjda med våra hylsor. Jag förstod att vi måste göra något. Vi hade inte haft mycket produktutveckling på hylsorna men vi visste ganska väl vad som var problemet. Så vi anställde ett antal ingenjörer och sa till dem att lösa problemet.

Samma mått

Lösningen blev en ny axeltätning, Sea-qual, som fick samma inbyggnadsmått som den gamla versionen så att den lätt kunde ersätta den. Första installationen gjordes i augusti 2001 på ett av Gulf Offshores fartyg.

– Det tog ett par år, lite längre tid än jag trodde, för nyförsäljningen att komma igång. 2004 tog det bra fart i Kina och det gick spikrakt uppåt. Vi hade fruktansvärt bra flyt med den produkten och fick några bra år i och med uppgången i sjöfarten och på varven. Också 2008, 2009 och 2010 gick väldigt bra även om vi fick göra oss av med en del personal i Spanien. Det beror på att de har nästan 100 procent av sin försäljning till nybyggen. Här i Sverige har vi 30 procent till eftermarknaden.

Siktar på konkurrenter

På eftermarknad siktar företaget inte bara  in sig på sina gamla kunder utan även på dem som tidigare valt en annan leverantör.

– Det är mycket enkelt att byta axeltätning, eftersom vår tätning är delbar så kan man göra det utan att dra hela propeller-axeln. Den är dessutom mindre än de flesta konkurrenters så vi kan ersätta även andra axeltätningar.

På tätningssidan där företaget en gång var världsledande har marknadsandelen nu sjunkit rejält, även om axeltätningarna fortfarande ligger Henric Lundgren varmast om hjärtat.

– På stern tubes, hylsor, är vi världsledande och det är vår största produkt omsättningsmässigt. Vi är inte märkesbundna där utan kan leverera till vem som helst. Under 2010 levererade vi 650 hylsor och vi kommer inte att leverera färre i år. Hylsor levererar vi till omkring 200 fartyg om året men där har vi en marknadsandel på omkring fem procent, skulle jag gissa.

Trots den minskade marknadsandelen är det fortfarande ett ansenligt antal fartyg som seglar omkring med Cedervall och Söners axeltätningar.

– Vi sa någon gång för länge sedan att det var 7 000 fartyg som hade vår tätning men det har nog skrotats ut ett antal av dem. Vi har 3 118 fartyg i vårt register så säger jag att det är mellan 4 000 och 5 000 fartyg som har vår tätning, så är det en kvalificerad gissning.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.