Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

”Vi måste tänka på ett annorlunda sätt”

Efter en inledning av minister Mats Perämaa, Ålands landskapsregering, omfattade det sjöfartspolitiska passet på Sjöfartens dag i Mariehamn presentationer av Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland, samt Rikard Engström, vice vd för Svensk Sjöfart.

Tiina Tuurnala efterlyste en vinnarattidyd för sjöfarten.

– Det är något som vi behöver. Vi måste ha mål som vi strävar efter och vi måste vara stolta över det vi gör, vi har mycket att vara stolta över.

Hon påpekade att hela det maritima klustret drar nytta av om sjöfarten mår bra.

– Vi har ett bra kluster i Finland. Det finns över 3.000 företag som sysselsätter 50.000 personer. Det utgör en stor möjlighet för Finland.

Mental omställning

Rikard Engström presenterade svensk sjöfartspolitik.

– Politikerna börjar inse att vi kan utnyttja sjöfart på ett smart sätt inom transportsystemet, men vi kan inte göra det enbart genom att säga att vi vill att det ska hända. Vi måste skapa bättre förutsättningar för att flytta gods i synnerhet från vägarna till vattenvägarna.

Han säger att detta också kräver en mental omställning.

– Vi måste tänka på ett annorlunda sätt och det är något som vi mäste övertyga politikerna om. Vi måste också förstå att det finns många olika segment inom sjöfarten men vi talar bara om sjöfart som sådan. 

Viktigt hur man reagerar

På Alandias sjöförsäkringsseminarium talade bland annat Faz Peermohamed, Global Head of Shipping, Partner for Ince & Co LLP, om att reagera på rätt sätt vid ett haveri. Han delade med sig av sina erfarenheter från allvarliga haverier.

– En sak som jag har lärt mig under åren är att det har större betydelse hur man reagerar på ett haveri är större betydelse för kunden än varför haveriet inträffade.

En trend som han lyfte fram är att varje haveri och varje åtgärd mäts, analyseras och döms.

– Under dessa kritiska timmar och dagar kan man antingen klara det eller försvinna, säger han, vilket han belyste med att antal exempel.