Utredningen av Bourbon Dolphin börjar i nästa vecka

Utredningen av olyckan med Bourbon Dolphin som kapsejsade och sjönk 75 nautiska mil nordväst om Shetland i förra veckan kommer att påbörjas först på onsdag i nästa vecka. Det var meningen att den skulle nu på fredag, men den skjuts upp med hänsyn till besättningsmännen som vill delta vid begravningen av befälhavaren och hans son som bägge omkom vid olyckan. Offshoreindustrin väntas följa utredningen med stort intresse. Den norska regeringen kommer inom kort att tillsätta en permanent statlig haverikommission för att utreda sjöolyckor. Branschen hoppas att utredningen kommer att visa exakt vad som hände. Enligt Havila Shippings VD, Njål Sævik, hoppas industrin på att ny kunskap kommer fram som kan bidra till att förbättra säkerheten på både befintliga och kommande fartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.