Tysk coaster på grund utanför Bornholm

Under helgen gick den tyskägda coastern Ostenau på grund nära Dueodde, Bornholm sydligaste spets. Ostenau var på en segling från Hamburg, via Kielkanalen, till Klaipeda när hon gick på grund. Coastern kunde ta sig loss från grundet på egen hand, men grundstötningen upptäcktes av Bornholms Marinedistrikt som beordrade befälhavaren att stanna fartyget för en inspektion. Det visade sig att ingen ombord var berusad. Befälhavaren förklarade grundstötningen med en kombination av maskinproblem och bristande vakthållning. Hursomhelst, enligt Bornholms Marinedistrikt överensstämde inte förklaringen med loggen varför fartyget beordrades att ankra i Rønne. Väl där fick befälhavaren böter på DKK 10.000 för att inte ha rapporterar grundstötningen till de danska myndigheterna, vidare fick ägaren Rederei Erwin Strahlmann också böter. Grundstötningen orsakade inget oljeläckage eller annan förorening. Ostenau, 3.710 dwt, byggdes 2002 och är flaggad på Antigua och Barbuda.