Thy Ferries ger upp

Styrelsen bakom Thy Ferries har bett Erhvervs-och Selskabsstyrelsen om tvångslikvidation av bolaget, eftersom man saknar kapital och inte ser några möjligheter att få in nya medel för fortsatt drift. Det är faktum nu efter en vår där ett antal mindre aktieägare bakom företaget försökt att driva en roro-färja mellan Hanstholm och Kristiansand. Startkapital 4,5 miljoner kronor är förbrukat utan att man lyckats skapa tillräckligt med trafik för att upprätthålla rutten. Första segling gick med roro-fartyget Clare, som oväntat blev kansellerat i början av mars och ersattes av Victoria VI, som efter några veckor stoppades i en arbetstvist mellan ITF och ett ukrainskt managementbolag.