Thor Liberty kvar i Kotka

Alla sprängämnen har nu lossats från Thor Liberty och stuffats i containrar. Cirka ett ton sprängmedel som fanns i skadade förpackningar har dock destruerats. Nu kommer nytt gods att lastas ombord i fartyget innan sprängmedlet kan återlastas. Missilerna finns fortfarande kvar i det finska försvarets förvar under tiden som myndigheterna utreder om det krävs ytterligare exporttillstånd för vapenlasten. Den ukrainske befälhavaren har fortfarande reseförbud.