Despina Panayiotou Theodosiou

  • Undersökning. Hos de 500 svarande sjöfartsföretagen och -organisationerna i en internationell undersökning är andelen anställda kvinnor totalt 29 procent. Bland sjömännen är andelen kvinnor 2 procent.