Starkt tredje kvartal för Broström

En stark fraktmarknad i början av året och under stora delar av det tredje kvartalet och en stärkt position inom produkt- och kemikalietanksjöfart tack vare genomförda förvärv har bidragit till att Broströms resultat för årets första nio månader blivit avsevärt bättre än året innan. Broström omsatte under årets första nio månader cirka SEK 2,6 miljarder och redovisar ett resultat efter finansnetto på SEK 538 miljoner jämfört med 440 miljoner under motsvarande period i fjol. Under det tredje kvartalet gick nettoresultatet upp med 87 procent jämfört med det tredje kvartalet 2005. Utvecklingen bedöms fortsätta positivt för Broström, åtminstone under resten av 2006 och inledningen av 2007.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.