Slutrapport om militärtransporter på Estonia

Den 19 december presenterade det estniska parlamentets utredningskommission sin slutrapport om militärtransporter på Estonia. Dess uppgift var att utreda och analysera de faktiska och juridiska omständigheterna kring militärtransporter från Estland till Sverige år 1994. Enligt rapporten har det svenska försvarets spaningsorganisation MUST vid två kända tillfällen transporterat elektronisk militär utrustning ut ur Estland utan att estniska myndigheter kände till detta. Kommissionens viceordförande Evelyn Sepp undertecknade inte rapporten, men presenterade sina åsikter separat. Hon gjorde en annorlunda tolkning av ett uttalande från den dåvarande utrikesministern i ett svar på kommissionens frågor och är därför säker på att smugglingen av militärutrustning var accepterad på statlig nivå i Estland. Kommissionens protokoll är sekretessbelagda.