Slarv orsaken när ”Polo M” grundstötte

Relaterade artiklar

Befälet på det grekiskägda, Bahamasflaggade, bulkfartyget ”Polo M” märkte inte att fartyget draggade den 23 november förra året, vilket ledde till att fartyget grundstötte utanför Slite och 10–30 ton tjockolja läckte ut. Fartyget hade legat till ankars sedan den 19 november för lastning från ”Sunnanvik”, som gick i skytteltrafik mellan ”Polo M” och cementfabriken. På morgonen den 23 november började fartyget dragga i mycket hård vind. Det upptäckte inte befälet ombord, vilket man, enligt Sjöfartsinspektionens rapport, hade gjort om man hade använt information från AIS- och GPS-systemen för att kontrollera positionen. Man har inte heller kontinuerligt antecknat väderförhållanden och kontroll av fartygets position i skeppsdagboken. Befälets uppgifter om händelseförloppet i förhören skiljer sig dessutom markant från AIS-informationen. Även efter att ha fått se en utskrift som visar hur fartyget rört sig vidhåller befälhavaren sin version och enligt rapporten tyder detta på att befälhavaren inte var insatt i AIS-transponderteknikens funktion.

Lämna en kommentar på "Slarv orsaken när ”Polo M” grundstötte"

Hittills finns det 0 kommentarer. Samtliga kommentarer granskas i förhand innan publicering.
Läs våra regler för kommentering!


Än så länge så har ingen kommenterat artikeln. Bli först!