Skuld och Danske Rederes Retsværn går samman

Norska P&I-klubben Skuld och Danske Rederes Retsværn slår samman sina verksamheter till en enhet under namnet Skuld. De båda företagen har haft ett nära samarbete under många år genom sina Köpenhamnskontor. Inga förändringar i personalsammansättningen väntas.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.