Skuld föreslår premiehöjning på 2,5 procent

Oslobaserade P&I-klubben Skuld har föreslagit sina medlemmar en premiehöjning på 2,5 procent, medan de flesta övriga klubbar funderar på premiehöjningar mellan 5 och 12 procent. Skulds förhållandevis blygsamma höjning är ett tecken på klubbens starka ekonomi. Skuld har annonserat ett överskott på USD 36,7 miljoner under de tre senaste månaderna och de fria reserverna ligger nu på rekordhöga USD 187,4 miljoner. Swedish Club, som nyligen drog sig ur samtalen om ett samgående med Skuld, föreslår en premiehöjning på 7,5 procent från februari.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.