Fotograf: Marinvest

Kategori: Specialfartyg | Container | Ekonomi

Skeppningarna ökar på Nordostpassagen

Under årets seglationssäsong på Nordostpassagen, som i Ryssland kallas den norra sjövägen, kommer nytt rekord att sättas i skeppade godsvolymer.

Redan i mitten av oktober hade drygt en miljon ton gods transporterats längs sjöleden med fartyg i transit mellan Europa och Asien. I fjol seglade 34 fartyg genom Nordostpassagen med 820 000 ton last under den fem månader långa säsongen. Ryska Rosatomflot uppger att årets säsong väntas pågå till slutet av november.

I dagens läge kan Nordostpassagen användas endast under sommaren och hösten. För att få segla på leden krävs eskort av Rosatomflots atomisbrytare. 

Fram Till mitten av oktober 2012 hade 38 lastfartyg valt att ta den kortare norra sjövägen på resa mellan Europa och Asien. Av dessa var 23 tankfartyg lastade med sammanlagt 764 000 ton oljeprodukter och smörjmedel, de flesta av dem för ryska Novatek.

Bland tankfartygspassagerna kan man notera att Marinvest i Göteborg har gjort fem resor längs Nordostpassagen med tankfartygen Marinor, Maribel och Marika. Exempelvis Marika lastade 66 462 ton flygfotogen i Sydkorea för Neste Oils oljehamn Sköldvik i Borgå, Finland.

– Vi ser positivt på utvecklingen och tror att Nordostpassagen har en spännande framtid, säger Patrik Mossberg, COO på Marinvest.

Han understryker säkerhetens betydelse vid navigation i avlägsna vatten som Nordostpassagen.

– Våra fartyg är utrustade med redundans på propulsionen, vilket är en stor fördel.

Nordic Bulk Carriers skeppade fyra laster järnmalm för ryska EuroChem från Murmansk till Kina med sina Panamax-bulkfartyg Nordic Odyssey och Nordic Orion.

Vidare passerade kylfartyget Skyfrost med 8 265 ton djupfryst fisk från Kamtjatka till St Petersburg. Tio fartyg gick genom Nordostpassagen på ballastresa eller för repositionering, bland dessa den kinesiska isbrytaren Xuelong under en arktisk expedition.

Av transiterande fartyg seglade 22 i väst-östlig riktning och 16 från öst mot väst.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.