Samsø-Linien vann upphandling – överväger konkurrens på förlorad trafik

Samsø-Linien vann upphandlingen av trafiken mellan Kolby och Kaas på Samsø och Kalundborg på Sjælland. Linjen var den tredje som handlats upp med anbudsförfarande i år. Samsø-Linien har opererat trafiken sedan 1998 när man tog över från DSB Rederi. Tidigare i år förlorade man trafiken mellan Sælvig och Hou på Jylland till Bornholmstrafikkens nya Nordic Ferry Service. Man överväger dock att fortsätta segla på linjen i konkurrens med den nya operatören och på helt kommersiella villkor. Det finns inga bestämmelser som förbjuder ett rederi att segla parallellt med ett annat som fått koncession på linjen.