Rekordstora kryssningsfartyg i baltiska hamnar

Den 11 juni anlöpte Celebrity Cruises Constellation kryssningsterminalen i Klaipeda hamn. Det 294 m långa och 32,5 m breda fartyget återkommer även i juli och i augusti. Klaipeda kommer att få 67 kryssningsanlöp under sommaren och av dessa är Constellation störst.Den 10 juni kom Navigator of the Seas till Vanasadam (Old City harbour) i Tallinn, med cirka 3.000 passagerare och 1.200 besättningsmedlemmar ombord. Det 311,12 m långa fartyget, som tillhör Royal Caribbean International, är det största någonsin som har anlöpt Vanasadam. Under säsongen kommer Vanasadam att ta emot 272 kryssningsanlöp med cirka 290.000 passagerare.