Probo Koalas operatör har samband med Estland och Finland

Probo Koalas operatör, det nederländska bolaget Trafigura Beheer B.V., bekräftar att man vill samarbeta med de myndigheter som utreder händelserna i Abidjan och att fartyget stannar i Paldiski så länge som utredningen kräver. Bolagets direktör i Västafrika har varit arresterad i Abidjan i tre veckors tid. Enligt Trafigura lämnade Probo Koala iland länsvatten till ett certifierat företag i Abidjan under kontroll av hamnmyndigheterna den 22 augusti.Den estniska tidningen Eesti Ekspress avslöjar att Trafigura Beheer äger 20 procent av Alexela Terminal, som hanterar lätta oljeprodukter i Paldiski. De övriga ägarna är från Estland. Trafigura representeras i det estniska terminalbolaget av Ilkka Henrik Kokko, som också är storägare i det finska bolaget GT Trading. Trafigura innehar minoritetsandel i detta bolag.