Polisutredning om oljeutsläpp i estniska farvatten läggs ned?

Utredningen om oljeutsläpp längs Estlands nordvästra kust i januari 2006 riskerar att läggas ned, eftersom åklagarmyndigheten inte lyckats få fram uppgifter om de fartyg som befann sig där under den aktuella perioden. Totalt rör det sig om elva misstänkta fartyg, varav ett är den Liberiaflaggade tankern Flawless. Analyser kunde dock inte påvisa att oljeutsläppet orsakades av detta fartyg. Enligt nyhetsbyrån BNS saknar utredarna, trots flera påstötningar, upplysningar om tre fartyg från Liberia respektive Antigua och Barbuda och därmed finns det inga möjligheter att jämföra dessa fartygs oljeprover med oljeutsläppet.