Ordförandebyte i kritiserat danskt rederi med sjömän i piraternas våld

Danska Shipcraft meddelar att John Arne Larsen som äger den kontrollerande delen av rederiet tar över som ordförande, men att nuvarande ordförande Sysser Philipson fortsätter i styrelsen.Rederiet är hårt kritiserat i Danmark. Deras fartyg Leopard blev kapat av somaliska pirater i januari 2011 och fortfarande, 1,5 år senare sitter besättningen, två danskar och fyra filippinare, som gisslan.Kritiken går ut på att rederiet inte gjort tillräckligt för att få besättningsmännen fria. Rederiet avvisar kritiken, säger att man kan inte lämna ut detaljer under förhandlingarnas gång, men att piraterna har kommit med krav som rederiet inte har några som helst möjligheter att uppfylla.Ett problem i sammanhanget kan vara att när örlogsfartyg kom till undsättning så fann det ett fartyg med maskinhaveri som piraterna övergivit och då tagit med sig besättningen. Den danske forskaren Jens Vestergaard Madsen säger till danska Avisen att eftersom fartyget blev räddat är det inte säkert att försäkringen täcker, såvida rederiet inte har en särskild ”Kidnap and ransom”-försäkring.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.