OOCL ökar kapaciteten i Östersjön

OOCL hyr in ett sjätte fartyg för sin Scan-Baltic Express (SBX)-feederservice i Östersjön och ökar därmed sin kapacitet med 20 procent. Containerfartyget Alana, 1.008 teu ersätter OOCL Nevskiy på OOCL:s SBX1-slinga Rotterdam–Antwerpen–St Petersburg–Gdynia–Göteborg–Hamburg–Gdynia–St Petersburg–Rotterdam. Genom att flytta OOCL Nevskiy, 868 teu, till SBX2-slingan utökas antalet fartyg där från två till tre. Samtidigt börjar OOCL anlöpa Kotka och inför dessutom ett anlöp i Petrolesport i St Petersburg förutom St Petersburgs First Container Terminal. Efter detta omfattar SBX2-slingan: Hamburg–St Petersburg–Kotka–Raumo–Gävle–Bremerhaven–Hamburg–Klaipeda–St Petersburg–Hamburg.