Odfjell förlänger utbildningsavtal med Wärtsilä

Odfjell ASA förlänger sitt avtal om kompetensutveckling för ombordanställda med Wärtsilä Land and Sea Academy (WLSA). Avtalet förlängs med fem år och utbildningen sker vid WLSA:s anläggning på Filippinerna, där man bl.a. kommer att investera i nya simulatorer. Lämpliga kurshelheter planeras i samarbete mellan Odfjell och WLSA.En viktig orsak till att kontraktet kunde förlängas är Wärtsiläs samarbetsavtal med Sydväst Sjöfart i Åbo. Enligt avtalet kan WLSA erbjuda auktoriserad utbildning och är berättigad att utdela officiella diplom till dem som avlagt kurser i sjöfartsbranschen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.