Norge utser 60 nödhamnar

Som ett led i en övergripande beredskapsplan för bekämpning av oljespill har 60 nödhamnar utsetts i Norge. Listan är dock inte slutligt fastställd ännu enligt fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- och kystminister Svein Ludvigsen säger också att beredskapsplanen ännu inte är tillfredsställande och att Norge inte har resurser för att ta hand om ett stort utsläpp.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.