Murmansk Shipping Company förnyar flottan

Murmansk Shipping Company har enligt SeaNews.ru skrivit kontrakt på fyra torrlastfartyg om 75.000 dwt som ska byggas på det kinesiska varvet Quingdao Jimo Mastek Shipbuilding Company. Fartygen ska levereras ett per kvartal 2009 och varje fartyg kostar USD 40 miljoner.Murmansk Shipping Companys bolagsstämma bestämde i slutet av maj att förnya rederiets isklassade flotta för arktiska transporter. Rederiet ska enligt förnyelseprogrammet beställa ombyggnad av två nuvarande torrlastfartyg och beställa sex isklassade bulkfartyg med 75.000 dwt och tolv bulkfartyg med 30.000 dwt. Bolagsstämman beslutade att investera omkring RUB 3,2 miljarder (EUR 91,6 miljoner) för förnyelse av flottan i år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.