Maersk Tankers i VLCC-pool samarbete

Maersk Tankers håller tillsammans med tre andra aktörer på att inrätta ett pool-samarbete med VLCC-fartyg för att säkra bättre profit och kundservice i framtiden i den dårliga marknad som råder. Sammarbetet sker tillsammans med Mitsui OSK Lines’ Phoenix Tankers, Saudiarabiska Samco Shipholding och Singapore-ägda Ocean Tankers. Den nya poolen ska vara i drift från februari 2012 och kommer att omfatta en flotta på 50 tankfartyg med låg medelålder. Maersk Tankers kommer med en flotta på 14 VLCC, varav den äldsta är Eli Maersk, som just har bytt från den danska flaggan till Singapores flagga. Eli Maersk byggdes av Hyundai 2000. Maersk Tankers är för närvarande deltagare i tre pooler: Handy Tankers Pool med MR1 produkt tankfartyg och LR2 pool med Longe Range produkt tankfartyg (upp till 105.000 DWT) och nu VLCC poolen, som får kontor i Köpenhamn, Singapore och New York.