Mærsk och fack sluter fred

A. P. Møller-Mærsk och facket för cateringpersonal Dansk Sø-Restaurations Forening har slutit fred efter hotet om att 164 danskar anställda som cateringpersonal skulle friställas. I ett gemensamt uttalande enas de två parterna om att det i framtiden inte finns något större behov för dansk cateringpersonal inom koncernen, men trots detta kommer A. P. Møller-Mærsk inte att varsla. Istället finns ett ömsesidigt avtal om att den aktuella besättningen frivilligt kan lämna sin tjänst mot ett betydande kompensationspaket och aktiv hjälp med till exempel utbildning. Som en del av avtalet har ett liknande avtal skrivits under mellan Dansk Metal och Sømændenes Forbund.