Lauritzen Kosan tar leverans av LPG-fartyg

Lauritzen Kosan har tagit leverans av det första LPG-fartyget i en serie om sex enheter från den kinesiska skeppsbyggaren Yangzhou Kejin, Jiangdu. Fartyget har döpts till Helle Kosan och får Isle of Man-flagg. Helle Kosan och hennes systrar kommer att gå i Fjärran Östern-trad. Helle Kosan har en kapacitet på 3.700 kubikmeter. Fartyget med en längd på 99,9 meter och bredd på 16,6 meter har en B&W/Alpha diesel typ 8L27/38 som huvudmaskineri, det utvecklar 2,720 kW. Nästa fartyg i serien levereras i mars 2011 och de resterande fyra enheterna under resten av 2011.