Landansluten el kan ge renare fartygsskrov

Att stänga av hjälpmotorerna och ansluta ett fartyg till landel under hamnliggande kan som positiv bieffekt också minska beväxningen på fartygsskrovet. Forskare på National Institute of Water and Atmospheric Research, NIWA, i Nya Zealand har visat att det ljud som genereras när ett fartygs hjälpmotorer är igång drar till sig musslor.Man jämförde hur mussellarver betedde sig i en tank med undervattenshögtalare med mussellarver i en tyst tank. Experimentet visade att de mussellarver som utsattes för ljud satte sig fast och utvecklade vuxenstadiet betydligt fortare än larverna i den tysta tanken.