Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Container | Ekonomi | Skeppsbyggnad

”Kina är viktigt”

Kina fortsätter att vara motorn inom den sjöburna världshandeln, säger experter från Maritime Insight på SMTF-frukostmöte. 

Visst finns det svaga marknader, men också en del ljuspunkter. Det var kontentan av den inledande omvärldsanalys med fokus på nya kontrakt för container, bulk och tank som Christopher Pålsson och Niklas Bengtsson från Maritime Insight, Lloyd’s List Intelligence presenterade på det frukostmöte som arrangerades av Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Business Region Göteborg och Regionalt Exportcenter på onsdagen.

De övriga talarna på frukostmötet var Linda Emilsson från Regionalt Exportcentra, Madeleine Johansson från Business Region Göteborg och Eva Errestad från SMTF.

Handlar om Kina

En sak är kristallklar: När man talar global världshandel handlar det väldigt mycket om Kina.

– Kina är viktigt och kommer att fortsätta vara viktigt. Det finns inget mer Kina på planeten så det är det vi har att förhålla oss till i väldigt hög utsträckning. Väldigt mycket förskjuts till Asien och det fortsätter att förflyttas dit. Inte alls konstigt, men det ska man vara fullt medveten om, konstaterade Christopher Pålsson.

– I Kina håller man på och balanserar om sin ekonomi för att de ska kunna konsumera själva. Då måste man fortsätta tillverka själva. Med andra ord kommer inte deras tillverkning att gå ner. De behöver ta in lika mycket eller ännu mer råvaror, säger Niklas Bengtsson.

Den globala världshandeln genererar på årsbasis transporter av drygt 13 miljarder ton gods. Av denna volym är över 10 miljarder ton sjöburet gods. 

Mycket energi 

Energiråvaror som kol, gas, råolja och oljeprodukter utgör 45 procent av det som transporteras till sjöss.

– Energi är väldigt viktigt när vi pratar sjöfart, säger Christopher Pålsson.

Räknat i oljeekvivalenter kommer en tredjedel av den energi som används i världen från råolja, 29 procent från kol och 24 procent från LNG, alltså fossila bränslen. Resten utgörs av vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi.

LNG ökar

– 4,3 procent är i dag förnybar energi. Prognosen är att förnybar energi växer med åtta procent per år i världen. Det innebär att andelen förnybar energi kommer att vara nästan tio procent av världens totala energikonsumtion 2030, säger Niklas Bengtsson.

Han säger att det även kommer att ske en tillväxt inom konsumtionen av fossila bränslen trots att konsumtionen av olja till en början kommer att öka något medan kol kommer att hållas på ungefär samma nivå som nu.

– Det är konsumtionen av gas som växer och merparten av den tillväxten kommer att ske genom LNG-transporter. Det innebär också att vi fortfarande har 80 procent kvar som är fossil energi.

Svag tankmarknad

Samtidigt kommer flottan av råoljetankers att öka.

– Flottillväxten kommer väl att överstiga vad som behövs. Vi kommer att ha låga fraktrater för råoljetankers under en överskådlig framtid. Det är den enskilt sämsta marknaden som vi ser framåt i dag, även i konkurrens med offshore, säger Niklas Bengtsson. 

Hyfsat för torrbulk

Det ser däremot bättre ut för torrbulk, där järnmalm, kol, spannmål är de viktigaste varukategorierna. Även här har Kinas import av råvaror en enorm betydelse. Drygt 70 procent av all sjöburen handel med järnmalm utgörs av Kinas import.

– Vi har haft den lägsta orderingången på decennier och vi har nu ett förhållande mellan orderboken, kapacitet i beställning och kapacitet i flottan som är lägre än det varit sedan 1992. Orderboken för bulkfartyg är fortfarande ganska låg så det går att tjäna lite pengar en kort period, säger Christopher Pålsson.

Container växer

Det tredje stora segmentet som behandlades var containersjöfarten. Niklas Bengtsson informerade att containeriseringsgraden ökat från 35 procent 1995 till att idag vara omkring 77 procent av allt gods som i dagens läge bedöms vara intressant att skeppa i containrar.

– 31 procent av hamnomsättningen av containrar i världen sker i Kina och 65 procent av all containerhandel involverar Asien. Vi har en handelstillväxt så att det i princip inte finns några vilande fartyg och vi har en marknad där det verkligen handlar om att sänka sin kostnad för transporten av just den containern, lowest slot cost. Vi är väldigt positiva framåt med mer än 200 kontrakt årligen de nästkommande fem åren.

– Vi har en fantastisk tillväxt på efterfrågan. Problemet är möjligtvis att vi kommer att bygga ännu fler fartyg. Fraktraterna kommer att fortsätta vara låga. Fusioner och företagsköp kommer att fortsätta. Aktörerna har problem och ändrar rörelsemönstren, men det innebär också att vi containeriserar mer gods för det blir billigare att köra med container.

2.000 nybyggnadskontrakt

– Under ett par år till kommer vi att ligga på ungefär 2.000 nybyggnadskontrakt per år och börjar kravla oss tillbaka till 3.000-nivån så sakteliga, men vi kommer inte nå hela vägen dit under de närmaste fyra, fem åren. Vi behöver bara för att ersätta världshandelsflottan vara på en högre nivå, säger Christopher Pålsson.

Han säger att detta, tillsammans med skrotningsprognos och handelsprognos, innebär att de segment som kan få problem på grund av orderboken är huvudsakligen tank och i viss mån container. 

– I övrigt kommer de andra segmenten att ligga ganska nära handelsutvecklingen.