Organisatör: Seko sjöfolk/Sjöfartsverket

Öppet Vågrätt-möte

100 procent manlig talarlista på Vågrätts öppna branschmöte! Tanken är enligt arrangörerna att det oftast är kvinnor som står på barrikaderna för jämställdhet, så nu vill de visa upp manliga förebilder.

Program och anmälan