Herning beställer två till i Kina och gör storvinst

Herning Shipping A/S har utnyttjat ytterligare två optioner på två IMO II kemtankers om 8.000 ton dödvikt från det kinesiska varvet Nantong Mindge och får då sex identiska systerfartyg från samma varv. Varvet bygger också två IMO II tankfartyg om 11.000 ton dödvikt. Herning Shipping Group (Herning Shipping och VL Shipping A/S) redovisade 2006 en nettointäkt på EUR 96,2 miljoner och avslutade med en förtjänst på EUR 15,1 miljoner före skatt. Resultatet på EUR 13,8 miljoner är den största vinsten i företagets historia. Vinsten inkluderar fem miljoner euro från försäljningen av äldre fartyg under 2006. Medelåldern på Hernings flotta är nu cirka fem år.