Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Säkerhet

”Har blivit nypt i rumpan”

Under tisdagen hölls en fullsatt Vågrätt-workshop för sjöfartsbranschen, denna gång på Sjöhistoriska i Stockholm.

Sedan början av 2018, då sjöfartens #metoo-upprop #lättaankar blottlade en ful sida av svensk sjöfart genom ombordarbetande kvinnors vittnesmål om sexuella trakasserier, mobbning, ofredanden och övergrepp, har branschen samlats i en serie seminarier och workshops för att diskutera vad som ska göras för att komma åt problemen.

Ingen tolerans

Dessa evenemang är i grunden samarrangemang mellan de parter som har engagerat sig i den branschgemensamma arbetsgrupp som kallas Vågrätt, som inrättades 2018 för att arbeta för en sjöfartsnäring utan trakasserier och kränkande särbehandling. Parterna turas om att hålla i arrangemangen, och denna gång var det föreningen Svensk Sjöfart som sammankallade till kunskapsutbyte och samtal.

– Vi är här för att vi vill trivas på jobbet och för att vi absolut inte tolererar kränkande särbehandling någonstans alls, sa Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket, när hon tillsammans med Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart, hälsade deltagarna välkomna.

Nyp i hissen

Katarina Norén passade i inledningen på att fråga Rikard Engström om han själv har blivit utsatt för någon typ av kränkande särbehandling eller diskriminering i sitt yrkesliv.

– Nej det kan jag inte påstå att jag har, sa han och verkade först en aning ställd.

Han lade sedan till att han alltid har jobbat i mansdominerade verksamheter och numera har anledning att reflektera på ett nytt sätt kring jargong och situationer som har ägt rum. Han bollade tillbaka frågan till Norén, som hade ett annat svar.

– Jag har absolut blivit nypt i rumpan i hissen, fått ovälkomna kommentarer och sett skärmsläckare med nakna kvinnor på mitt jobb. Jag har suttit i ledningsgrupper där alla andra har gått ut från KTH samma år och har samma kön och fritidsintressen.

Kunskapsgrund och konkreta tips

Under första halvan av workshop-dagen lade Sara Jonasson Ginters, processledare och föreläsare, en kunskapsgrund genom att förklara hur och varför #metoo-rörelsen startade och vilka konsekvenser rörelsen har haft. Därefter gav proffsföreläsaren Gunnel Rynér konkreta tips för hur den som drabbas av trakasserier eller kränkningar bör agera, vad den som bevittnar sådana handlingar kan göra och inte minst hur den som har chefsansvar ska agera.

På eftermiddagen berättade Therese Vikström om hur Stena Line jobbar för att nå ökad jämställdhet och bättre arbetsmiljö. Inte helt oväntat hade publiken många frågor om Stena Lines mål om att minst tre av tio chefer ska vara kvinnor senast 2022.

Inspiration från byggbranschen

Dagens inspiration utifrån stod Elin Kebert från Sveriges Byggindustrier för. Hon berättade om hur hennes bransch arbetar mot trakasserier och kränkande särbehandling. Bristen på kvinnor är just nu i extra fokus på grund av byggbranschens allmänna brist på folk inom många kompetenser. 

Hannelore Stuhrmann, specialist inom ledarutveckling och förändring på Sjöfartsverket, talade sedan om hur vi kan gå från policy till handling i arbetet med ”en arbetsmiljö i världsklass” – som har blivit ledorden för det branschgemensamma Vågrätt-arbetet.

Förs in i basic safety

Nästa Vågrätt-seminarium äger rum i höst i Göteborg på ett ännu inte fastställt datum och det är då Chalmers som arrangerar. Johan Hartler, programansvarig på sjökaptensprogrammet på Chalmers och en av eldsjälarna i Vågrätt-arbetsgruppen, passade avslutningsvis på att avslöja att Chalmers just nu jobbar på att föra in kränkande särbehandling i sin basic safety-kurs och ambitionen är att det ska bli ett inslag i samtliga sjöfartslärosätens basic safety-kurser.

Mer om det och om mer ur tisdagens workshop-program följer i kommande nyheter på Sjöfartstidningens webb och i papperstidningen.