Fotograf: Jörgen Språng

Kategori: Politik | Ekonomi | Fartygsaffärer

Handelsflottan på väg att raderas ut

Den svenskflaggade handelsflottan är historiskt liten och håller utflaggningstrenden i sig kan den i princip vara ett minne blott inom ett decennium.

Färska siffror från statistikmyndigheten Trafikanalys visar att antalet fartyg i den svenskflaggade handelsflottan var 314 vid årsskiftet 2012/2013, vilket är det lägsta som noterats under mätperioden 1970-2012. Flottan bestod då av ett brutto på totalt 2,8 miljoner, en minskning med 28 procent på ett år. Värst var det för lastfartygsflottan som minskade med hela 35 procent.

Utflaggningen avgörande

Totalt minskade den svenskflaggade handelsflottans lastkapacitet med över en tredjedel. 87 procent av minskningen berodde på utflaggning. Det har också inneburit att antalet utchartrade fartyg minskat samtidigt som mer fartyg har chartrats in. Det svenskdisponerade tonnaget ökade med 23 procent till 3,6 miljoner bruttodräktighetsdagar  

Samtidigt blir den svenskflaggade flottan allt äldre enligt statistiken. Medelåldern för tankfartygen ökade med tre år till 22 år och för torrlastfartygen med hela sju år till 38 år. Minst ökning hade passagerarfartygen där medelåldern ökade med ett år till 28 år. Medelåldern för tankfartyg och torrlastfartyg i världshandelflottan var vid årsskiftet strax över 17 år respektive strax över 12 år.

Raderas ut

Det finns olika definitioner på handelsflottan och därmed olika siffror för antalet fartyg. Ett annat sätt att beskriva storleken på den svenskflaggade handelsflottan är antalet stödberättigade fartyg, vilket är den definition som oftast används i den sjöfartspolitiska debatten. Enligt Delegationen för sjöfartsstöd finns det idag 107 svenskflaggade fartyg som är berättigade till sjöfartsstöd, 75 fartyg i fjärrfart (lastfartyg) och 32 i närfart (huvudsakligen färjor och rorofartyg i kortsjöfart). Det är totalt fem mindre än vid årskiftet. Under 2012 minskade antalet stödberättigade fartyg med 25, från 137 (100 i fjärrfart och 37 i närfart) vid årsskiftet 2011/2012 till 112 (79 i fjärrfart och 32 i närfart) ett år senare.

Det innebär en minskning med strax över 18 procent. Skulle denna takt hålla i sig innebär det att den svenskflaggade handelsflottan enligt denna definition i princip är utraderad inom 10 år.

Kommentarer

 • Nils Anders

  Inte ens en Borgerlig Regering var och är villig att satsa på Sjöfarten… Alliansen verkar ha helt egna Preferenser på vart man skall satsa och på vad…

 • sjöbjörn

  Svensk sjöfartspolitik är under all kritik och snart flaggas väl även hallonbåtarna i godisbutiken ut. Eller har det redan skett kanske, till Morokulien.

 • Kalle sjöman

  Rent ut sagt för djävligt för var man stolt o se en svensk flagg i häcken nu blir man förvånad.

 • Rickard

  Mitt sjömanshjärta till trots, ser jag snart inget existensberättigande för s k svenska rederier som varken med arbetstillfällen eller skatteintäkter bidrar till svensk tillväxt.

  Sedan kan man diskutera varför det blivit så här illa, men den diskussionen kommer sannolikt inte leda till att svensk sjöfart, i sin rätta bemärkelse, återuppstår. Nej, svensk sjöfart är snart
  ett minne blott, och vi borde sluta kalla oss för en sjöfartsnation. Och, kom inte dragandes med partipolitik, för alla styrande regeringar harr vart lika goda kålsupare, när det gäller att värna svensk sjöfart.

 • Johan

  Ja, det är väl längesen Sverige var en ”riktig” sjöfartsnation.
  Och frågan man ställer sig är varför Sverige ska vara en sjöfartsnation i den bemärkelse många menar och tycker?
  Vad ger det oss? Det finns länder som existerar och fungerar enbart pga sjöfarten. Sverige är en putti-nutt nation i jämförelse med andra många andra när det kommer till det mesta, inte bara i bemärkelsen ”sjöfart”, och behöver inte sjöfarten för att överleva som land. Det var längesen.
  Att det sedan är trevligt för den enskilde sjömannen att se en Svensk flagga här och där är ointressant.

 • Mike

  Om jag skulle få bestäma så skulle jag vilja se mer svensk sjöfart och mer rederier.. och svensk besättning på alla våra fartyg. Detta skulle gyna både sverige och de svenska redarna.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.