Gdynia får ny färjeterminal

Bygget av en ny färjeterminal i Gdynia ska påbörjas om två år till en kostnad av över PLN 273 miljoner (EUR 70 miljoner). Hamnen hoppas att 80 procent kan finansieras via EU. Den nya terminalen ska byggas i östra hamndelen vid Polskie- och Finskiekajerna. Den får två färjelägen (två ramper), en terminalhall och en galleria, byggnader för tullkontroll och passpolisen samt tullager. Vägar skall förbättras och parkeringsplatser anläggas. Terminalen ska ta emot färjor och fartyg med en längd upp till 240 meter. Arbetena inleds 2008 och avslutas 2011.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.