Företag:

Anna-Karin Ekman

Anna-Karin Ekman är ny styrelseledamot i Sveriges Skeppsmäklareförening. Hon har arbetat hela sitt yrkesliv som fartygsagent och är sedan 2012 vd på Bror Andrén AB i Karlstad. Anna-Karin Ekman sitter även med i Sjöfartsverkets referensgrupp till projektet Effektivare anlöp genom digitalisering.