Fler passagerare än någonsin med Viking Line

Under fjolåret reste drygt 5,6 miljoner passagerare med Viking Lines fartyg, vilket innebär en ökning med närmare fem procent jämfört med 2005. Det totala antalet personbilar ökade med åtta procent till 450.000 och antalet långtradare med tre procent till 90.000.Det är speciellt inom de nya marknadsområdena Baltikum och Ryssland som Viking Line noterar tillväxt inom passagerartrafiken. Även antalet resenärer från Kina har ökat kraftigt under året.Den största ökningen (19 procent) noterades på linjen Helsingfors–Tallinn, där Rosella transporterade drygt en miljon passagerare. Speciellt de estniska resenärernas antal har ökat. Även på linjerna till Helsingfors och Åbo samt på kryssningarna mellan Stockholm och Mariehamn ökade antalet passagerare.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.