Fatigue möjlig faktor bakom coaster-kollision

Svenska Haverikommissionen och danska Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed har gemensamt utrett kollisionen mellan den svenskflaggade torrlastaren Tinto och den danska Marina-S strax före gryningen den 25 april förra året. Olyckan skedde i tjocka öster om fyren Storkläppen i Östersjön och Marina-S sjönk på några minuter. Alla fyra besättningsmän räddades över till Tinto. Enligt rapporten orsakades olyckan av att båda fartygen inte agerade i enlighet med sjövägsreglerna, och då särskilt de som gäller i nedsatt sikt. Båda fartygen framfördes också med endast vakthavande befäl på bryggan. Befälet på Tinto uppmärksammade aldrig Marina-S på radarn, något som enligt utredningen kan bero på ett människa-teknikmisstag eller på trötthet. Båda fartygen hade två navigörer som jobbade tvåskift, sex timmar på och sex timmar av. Tinto kritiseras vidare för att man inte fört arbetstidjournal i enlighet med reglerna och Marina-S för att man inte hade stuvat överlevnadsdräkter och flytvästar på rätt ställe, vilket ledde till att ingen ombord hann få på sig varken dräkt eller flytväst.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.