Europaparlamentet anser att Ryssland diskriminerar baltiska hamnar

Europarlamentet diskuterade förra veckan handeln med Ryssland, som 2005 uppgick tillöver EUR 166 miljarder. För EU är Ryssland den tredje största handelspartern med 7,3 procent av handeln och för Ryssland är EU den viktigaste partern med en andel på 52,9 procent.I samband med Rysslands inträde i WTO uppmanar parlamentet Ryssland att lösa problemen med tulltariffer för träexport till Skandinavien, att justera skillnader mellan inrikes- och världspriser och att lösa problemet med olika järnvägstariffer beroende på destinationsort, särskilt till de baltiska staterna. Europarlament anser att Rysslands agerande är diskriminerande.Man noterar Rysslands framsteg när det gäller tullavgifter men kräver att den ryska regeringen ändrar tullprocedurerna snabbare och skapar enhetliga standarder.