Infrastrukturminister Tomas Eneroth (s).

Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik | Skeppsbyggnad

Eneroth: ”Nu vänder vi trenden”

Tomas Eneroth ser Blå Tillväxt som en av de största tillgångarna inom svensk sjöfart just nu.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) deltog under tisdagen på en ceremoni på Donsö där rederierna Furetank, Älvtank och Erik Thun meddelade att deras sex nybyggen kommer få svensk flagg. Dessutom återför Furetank två av sina befintliga fartyg till svensk flagg.

Symboliskt viktigt

– Det här är viktigt både i verkligheten där det skapar tillväxt och jobb, och det är också viktigt symboliskt – nu vänder vi trenden. Det ger framtidstro och förhoppningsvis inser personer och företag att det är inom den här branschen man ska investera, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till Sjöfartstidningen.

Under dagen var samstämmigheten rörande och Tomas Eneroth berömde sjöfartsbranschens parter, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för deras samarbete inom Blå Tillväxt.

– Jag tror att det samarbete som finns inom Blå Tillväxt är helt avgörande för att branschen ska utvecklas i framtiden. Jag kommer att lyssna och höra vad parterna har att säga och utveckla de punkter som går att utveckla, säger han.

”Underutnyttjad resurs”

Han nämner bland annat att han kommer att försöka lyfta fram betydelsen av sjöfart och utforma inte minst godstransportstrategin så att den tydligt pekar på sjöfartens möjligheter.

– För det är en underutnyttjad resurs, säger Tomas Eneroth.

– Det samma gäller den nationella planen där jag ser ett behov av investeringar som fämjar sjöfarten.

Läs fler kommentarer i nästa nummer av Sjöfartstidningen som kommer i mitten av december.

Kommentarer

 • Anonymous

  Tack bäste politiker !

 • JEEN

  Det är bara att gratulera till framgången med in flaggningen.
  Att regering och riksdag slår sig för bröstet i nuläget är ju svårt att förstå då man från rederierna inte kan använda sig av tonnageskatten på grund av regelverket. Det är på tiden att regeringen ändrar på det så att man kan använda denna regel och på så sätt få mer fartyg med svensk flagg.
  Och så en annan sak som Sjöfartsverk/Regering nu beslutat om är ju höjningen av farleds- och lotsavgifter. Detta är ju definitivt i strid med vad Ministern uttalar sig om då han vill hjälpa sjöfarten. Här har man inte lyssnat på de remiss svar som kommit in utan totalt kört över dessa med det svar som Generaldirektören för Sjöfartsverket sa när hon yttrade sig i massmedia. Med dessa höjningar vill man tydligen i första hand döda sjöfarten på i första hand Vänern och Mälaren, och då i första hand Vänern med dess långa lotsledtider. Det är kanske så att man har bestämt sig för att döda sjöfart på Vänern så man slipper bygga nya slussar.
  Nu Ministern måste Du och Sjöfartsverket verkligen noga läsa igenom remiss svaren och fatta ett nytt beslut om dessa höjningar för annars så får detta relativt snabbt konsekvenser som jag tror ingen vill ha för inlandssjöfarten och även sjöfarten i stort.

  • Anonym

   Håller till viss del med dig men tror det saknas lite fakta..

   Läste på om Sjöfartsverket och insåg att de varje år har gått med förlust. Anledningen till höjningen är för att Sjöfartsverket ska ha möjlighet att finansiera sin verksamhet, vilket den omöjligt kan göra i dagsläget. Dessutom har ingen höjning gjorts tidigare år så jag antar att denna drastiska höjning görs för att kompensera åren utan höjning. Dock är det väldigt oturligt och tråkigt att drabbas av denna markanta höjning istället för att en jämn höjning gjorts tidigare år..

   /Student

  • Froggy

   Mälaren har en rabbat på lotsavgiften. Och denna finns alljämt kvar.
   Så någon konspiration för att döda insjöfarten finns nog knappast.
   Kul att det flaggas in fartyg.

 • Michael

  Gratulera, bra jobbat…jag kan skymta det glada 60 talet i horisonten…Stefan och Tomas, nu kör vi…

Artikeln är stängd för fler kommentarer