Dubblerad förlust för Odense-varvet

A.P. Møller-Mærsk-ägda Odense Staalskibsværft i Munkebo gjorde förra året en förlust på DKK 775 miljoner, dubbelt upp mot resultatet 2004. Det stora underskottet har lett till att styrelsen och moderbolaget utfärdat en varning om att varvet stängs om inte effektiviteten ökas. – Detta är varvets sista chans, sade styrelseordföranden i A.P. Møller-Mærsk, Michael Pram Rasmussen vid bolagsstämman för ett par veckor sedan. Arnold Mæersk Mc-Kinney Møller lämnar nu posten som ordförande i varvsstyrelsen efter 41 år och Jess Søderberg, koncernchef i A.P. Møller-Mærsk tar över. Varvet håller på med ett effektiviseringsprogram och om några månader kommer man att leverera det första containerfartyget av en ny förbättrad typ med dimensionerna 405 x 53 meter och med kapacitet för mer än 12.000 TEU.