DNV klassar svenska flottan

Det Norske Veritas har skrivit ett omfattande ramavtal med Försvarets Materielverk. DNV kommer att klassa och ge teknisk support till den svenska marinens alla existerande ytfartyg samt planerade nybyggen. Avtalet föregicks av en offentlig upphandling med konkurrens från andra internationella klassningssällskap. FMV har under ett antal år använt DNV-regler i sitt eget regelverk och den svenska marinen är en av de grundande medlemmarna av DNV:s Naval Surface Craft Technical Committee.